Betingelser

  • Brug af vores site er gratis!
  • Brug af vores site er på eget ansvar!
  • Vi videregiver ikke personlige data (såsom Email)!
  • Vi forbeholder os ret til at medsende reklameblokke i de påmindelser vi sender – men vi spammer ikke!
  • Vi kan ikke holdes ansvarlige for fejl ved vores service (selvom vi gør vores bedste for at undgå dem)!